la academia

ORGANIGRAMA

 

Plenari Seccions Comissió Permanent Comisions Institut Aragonès del Català Plenari Seccions Comissions Comissió Permanent Instituto de l’Aragonés Comissions Junta de Govern Ple Academia Aragonesa de la Lengua