la academia

INSTITUTS I SECCIONS

 

INSTITUTO DE L’ARAGONÉS

 

PLENARI

Juan Pablo Martínez Cortes
Manuel Castán Espot
José Solana Dueso
María Pilar Benítez Marco
María Luisa Arnal Purroy
María Ángeles Ciprés Palacín
Marta Marín Bráviz (electa)
Francho Chabier Nagore Laín
Francho Rodés Orquín
José Solana Dueso

Ánchel Conte Cazcarro ()

COMISSIÓ PERMANENT

Director: Juan Pablo Martínez Cortés
Subdirector: Manuel Castán Espot
Secretari-Administrador: José Solana Dueso
Vocal: María Pilar Benítez Marco
Vocal: (vacant)

 

SECCIONS

L'Instituto de l'Aragonés consta de cinc seccions: Gramàtica, Lexicografia, Sociolingüística, Onomàstica i Ensenyament.

SECCIÓ DE GRAMÀTICA

President: Juan Pablo Martínez Cortés
Secretari: Francho Rodés Orquín
María Luisa Arnal Purroy
María Pilar Benítez Marco
Manuel Castán Espot
María Ángeles Ciprés Palacín
Francho Chabier Nagore Laín
José Solana Dueso

SECCIÓ DE LEXICOGRAFIA

President: Francho Rodés Orquín
Secretari: Juan Pablo Martínez Cortés
María Luisa Arnal Purroy
María Pilar Benítez Marco
Manuel Castán Espot
María Ángeles Ciprés Palacín
Francho Chabier Nagore Laín
José Solana Dueso

COMISSIONS

L'Instituto de l'Aragonés ha creat una comissió de treball sobre la grafia.

COMISSIÓ DE GRAFIA

President: Ánchel Conte Cazcarro ()
Secretari: Francho Rodés Orquín
María Luisa Arnal Purroy
María Pilar Benítez Marco
Manuel Castán Espot
María Ángeles Ciprés Palacín
Juan Pablo Martínez Cortes
Francho Chabier Nagore Laín
José Solana Dueso

 

INSTITUT ARAGONÈS DEL CATALÀ

 

PLENARI

Javier Giralt Latorre
Ramon Sistac Vicén
Hèctor Moret Coso
María Teresa Moret Oliver
Carmen Alcover Pinós
Merche Llop Alfonso
José Ramón Bada Panillo

 

COMISSIÓ PERMANENT

Director: Javier Giralt Latorre
Subdirector: Ramon Sistac Vicén
Secretària-Administradora: María Teresa Moret Oliver
Vocal: Carmen Alcover Pinós
Vocal: Merche Llop Alfonso

 

SECCIONS

L'Institut Aragonès del Català consta de cinc secciones: Gramàtica, Lexicografia, Sociolingüística, Onomàstica i Ensenyament.

SECCIÓ D'ONOMÀSTICA

President: Javier Giralt Latorre
Secretària: María Teresa Moret Oliver
Ramon Sistac Vicén
Hèctor Moret Coso
Carmen Alcover Pinós
Merche Llop Alfonso
José Ramón Bada Panillo

COMISSIONS

L’Institut Aragonès del Català no ha creat comissions fins al moment.