la academia

INSTITUTS I SECCIONS

 

INSTITUTO DE L’ARAGONÉS

 

PLENARI

Ánchel Conte Cazcarro
Juan Pablo Martínez Cortes
José Solana Dueso
María Pilar Benítez Marco
Manuel Castán Espot
María Luisa Arnal Purroy
María Ángeles Ciprés Palacín
Francho Chabier Nagore Laín
Francho Rodés Orquín
José Solana Dueso

 

COMISSIÓ PERMANENT

Director: Ánchel Conte Cazcarro
Subdirector: Juan Pablo Martínez Cortes
Secretari-Administrador: José Solana Dueso
Vocal: María Pilar Benítez Marco
Vocal: Manuel Castán Espot

 

SECCIONS

L'Instituto de l'Aragonés consta de cinc seccions: Gramàtica, Lexicografia, Sociolingüística, Onomàstica i Ensenyament.

SECCIÓ DE GRAMÀTICA

President: Juan Pablo Martínez Cortés
Secretari: Francho Rodés Orquín
María Luisa Arnal Purroy
María Pilar Benítez Marco
Manuel Castán Espot
María Ángeles Ciprés Palacín
Ánchel Conte Cazcarro
Francho Chabier Nagore Laín
José Solana Dueso

COMISSIONS

L'Instituto de l'Aragonés ha creat una comissió de treball sobre la grafia.

COMISSIÓ DE GRAFIA

President: Ánchel Conte Cazcarro
Secretari: Francho Rodés Orquín
María Luisa Arnal Purroy
María Pilar Benítez Marco
Manuel Castán Espot
María Ángeles Ciprés Palacín
Juan Pablo Martínez Cortes
Francho Chabier Nagore Laín
José Solana Dueso

 

INSTITUT ARAGONÈS DEL CATALÀ

 

PLENARI

Javier Giralt Latorre
Ramon Sistac Vicén
Hèctor Moret Coso
María Teresa Moret Oliver
Carmen Alcover Pinós
Merche Llop Alfonso
José Ramón Bada Panillo

 

COMISSIÓ PERMANENT

Director: Javier Giralt Latorre
Subdirector: Ramon Sistac Vicén
Secretària-Administradora: María Teresa Moret Oliver
Vocal: Carmen Alcover Pinós
Vocal: Merche Llop Alfonso

 

SECCIONS

L'Institut Aragonès del Català consta de cinc secciones: Gramàtica, Lexicografia, Sociolingüística, Onomàstica i Ensenyament.

SECCIÓ D'ONOMÀSTICA

President: Javier Giralt Latorre
Secretària: María Teresa Moret Oliver
Ramon Sistac Vicén
Hèctor Moret Coso
Carmen Alcover Pinós
Merche Llop Alfonso
José Ramón Bada Panillo

COMISSIONS

L’Institut Aragonès del Català no ha creat comissions fins al moment.