Academia Aragonesa de la Lengua
Documents normatius

DOCUMENTS NORMATIUS

 

Llengua aragonesa

ACORD NORMATIU 1/2022, de 6 d'octubre, de l'Academia Aragonesa de la Lengua sobre la normativa d'ús oficial de l'aragonès (sense efecte des de l'aprovació de l'ACORD NORMATIU 2/2023, de 3 d'abril).

ACORD NORMATIU 2/2023, de 3 d'abril, de l'Academia Aragonesa de la Lengua, sobre la normativa ortogràfica oficial de l'aragonès

Llengua catalana

ACORD NORMATIU 1/2023, de 27 de febrer, de l'Academia Aragonesa de la Lengua, sobre la normativa d'ús oficial del català d'Aragó